Svi dokumenti

A+ A A-

Dokumenti

Obavijest o privatnosti i objavljivanju fotografija na službenim stanicama i Facebook profilu Gradske knjižnice i čitaonice Ante Jagar Novska

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustroju Kataloga informacija

Prijedlog plana proračuna za 2016.

Projekcija proračuna (opći dio)

Projekcija proračuna (posebni dio)

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Plan nabave za 2019. godinu 

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu

Plan proračuna za 2020. godinu

 

Plan i program rada


Plan i program rada za 2020. godinu

Plan i program rada za 2019. godinu

 

Financijsko izvješće za 2018. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće za 2018. godinu Objavljeno 4.2.2019

Bilješke

 

Financijsko izvješće za 2017. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće 2017. godine

Bilješke

Financijsko izvješće za 2016. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ivzještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Izvještaj o obezama

Bilješke

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu


Financijsko izvjeće za 2015. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće 2015. godine

 

Javna nabava


Za javnu nabavu kliknite ovdje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2017. godini

Čitateljski blog

Kontakt informacije

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 4
44330 Novska
044 600 252
knjiznica@knjiznica-novska.hr