Svi dokumenti

A+ A A-

Dokumenti

Obavijest o privatnosti i objavljivanju fotografija na službenim stanicama i Facebook profilu Gradske knjižnice i čitaonice Ante Jagar Novska

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustroju Kataloga informacija

Prijedlog plana proračuna za 2016.

Projekcija proračuna (opći dio)

Projekcija proračuna (posebni dio)

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

Financijsko izvješće za 2018. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće za 2018. godinu Objavljeno 4.2.2019

Bilješke

 

Financijsko izvješće za 2017. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće 2017. godine

Bilješke

Financijsko izvješće za 2016. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ivzještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Izvještaj o obezama

Bilješke

 

Financijsko izvješće za 2015. godinu


Financijsko izvjeće za 2015. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće 2015. godine

 

Javna nabava


Za javnu nabavu kliknite ovdje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2017. godini

Čitateljski blog

Kontakt informacije

Gradska knjižnica i čitaonica ANTE JAGAR Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 4
44330 Novska
044 600 252
knjiznica@knjiznica-novska.hr